Archive for the 'כללי' Category

תשע דקות אחרי חצות

יום שבת, מאי 3rd, 2014

תפאום היו עשר דקות אחרי חצות. נבהלתי, איך שהזמן רץ מהר. ואז נדרתי נדר. ומיד התחרטתי. מה עושים, רגע אחרי שנודרים, שמתחרטים? צריך לגשת לרב? או שמספיק לומר איזה משפט כמו "לא, לא, לא התכוונתי. בטל בטל בטל!! אחת שתיים שלוש!" טוב, מלרבה המזל, הנדר לא היה כל-כך רציני. אני בהחלט יכול להמשיך בחיים בלי […]


This is a blog At.CorKy.Net
This blog is protected by dr Dave\'s Spam Karma 2: 17 Spams eaten and counting...