Archive for מאי, 2014

מצב מסויים

יום שבת, מאי 3rd, 2014

עכשיו שבת. הבית נעול ואנחנו בתוכו. נפתח את הדלת בערב, כשנצא לביתקפה. כל שבת זה ככה. שיגרה. והמזגן דולק וזולל כסף. היה לי קר וזוגתי שתחיה הייתה מכוסה בשמיכה, כך שניצלתי הזדמנות חגיגית זו להרים את תריס המזגן למעלה. שיהיה קריר, לא קר-קפוא. עכשיו. הנה נכתוב אלף מילים? זה נמשך בערך שעה, מניסיון העבר. והרי […]

תשע דקות אחרי חצות

יום שבת, מאי 3rd, 2014

תפאום היו עשר דקות אחרי חצות. נבהלתי, איך שהזמן רץ מהר. ואז נדרתי נדר. ומיד התחרטתי. מה עושים, רגע אחרי שנודרים, שמתחרטים? צריך לגשת לרב? או שמספיק לומר איזה משפט כמו "לא, לא, לא התכוונתי. בטל בטל בטל!! אחת שתיים שלוש!" טוב, מלרבה המזל, הנדר לא היה כל-כך רציני. אני בהחלט יכול להמשיך בחיים בלי […]


This is a blog At.CorKy.Net
This blog is protected by dr Dave\'s Spam Karma 2: 17 Spams eaten and counting...