Archive for the 'סיפור' Category

מצב מסויים

יום שבת, מאי 3rd, 2014

עכשיו שבת. הבית נעול ואנחנו בתוכו. נפתח את הדלת בערב, כשנצא לביתקפה. כל שבת זה ככה. שיגרה. והמזגן דולק וזולל כסף. היה לי קר וזוגתי שתחיה הייתה מכוסה בשמיכה, כך שניצלתי הזדמנות חגיגית זו להרים את תריס המזגן למעלה. שיהיה קריר, לא קר-קפוא. עכשיו. הנה נכתוב אלף מילים? זה נמשך בערך שעה, מניסיון העבר. והרי […]


This is a blog At.CorKy.Net
This blog is protected by dr Dave\'s Spam Karma 2: 17 Spams eaten and counting...